Ето една лесна за изпълнение и в същото време ефектна идея. Направете си панерчета и кошнички в различна форма  от пластмасови сламки за пиене. Единственият материал, необходим за изпълнението на този проект са множество сламки, подбрани в един или комбинация от цветове. Започвате като правите четворка прегънати сламки по показания начин. Към свободните краища на една от тях свързвате още три и подпъхвате навътре (сн.4). Продължавате като към новата оплетка добавяте и преплитате сламките по същия начин (сн.5). Когато се оплете необходимата за дъно площ, на избрания от вас модел, краищата се захващат със скоби или щипки, за да не се разплитат и започват да се плетат последователно страните. Ако е изплетена търсената височина, краищата на сламките се отрязват скосено, като се оставя достатъчно дължина, която да се подпъхне в плетката, така, че ръбът на кошничката на придобие завършен вид.


Направи си сам кошница от сламки

Направи си сам кошница от сламки

Когато направите достатъчно на брой кошнички, панерчета, подложки и други предмети от сламки и сте значително по -уверени във възможностите си, може да преминете към плетенето на по-сложни форми. Ето например, няколко модела, които могат да се превърнат в предизвикателство за вас: