Да се направи вкопано в земята огнище чрез използването на тухли е относително лесна задача, която не изисква средства и в същото време е доста практична. Изграждането на подобен кът за поддържане на открит огън има свои собствен кулинарен и романтичен аспект. Кулинарен, защото на жаравата от огъня могат де се приготвят десетки ястия, а романтичен, защото дори обикновена вечерна сбирка на питие край огъня носи хармонична наслада. Този подход е може би най-старият използван от хората за създаване на огнище на открито, защото не разчита на изграждане на конструкции, а просто на малко физически труд за изкопаване на дупка в почвата и ползване на естествени материали. Така едновременно огънят е защитен от поривите на вятъра, а всичко друго е защитено от огъня.

Начин на направа:


Съществуват различни подходи при изграждане, аранжиране и декориране на подобен външен кът, но основните стъпки са идентични – избор на място, очертаване на размер, определяне на дълбочина, изкопаване, облицоване. Желателно е дъното на огнището да е покрито с камъчета и тухли или керамзит. По този начин, освен по-продължително задържане на температурата, ще се оформи и дренажен пласт. Всички тези, а и редица други детайли е желателно да бъдат обмислени и систематизирани в ясен план още преди началото на работата. След изграждане на огнището е силно препоръчително да се осигури втори защитен периметър, който да даде допълнителна сигурност от евентуални въглени и искри. Завършващите щрихи, както и използваните материали могат да бъдат най-различни и всеки следва да вложи личен усет и подход при създаването им.

4Shares