Стикери за стена Стикери за стена

Представената идея за това как почти всеки с опит и желание може да си направи сам едно голямо градинско барбекю е едновременно лесна, икономична и мащабна. Лесна е, защото при наличието на нужните умения, реализацията няма да отнеме много време и не изисква сложна техника. Икономична е, защото общата сума необходима за изграждането на подобно огнище е в пъти по-ниска от необходимата за закупуването на барбекю с подобен размер. Мащабна е като общ обем на полезна горивна площ, която би влязла в употреба за големи компании и масови пиршества, макар и да не е толкова ефективна за еднофамилна употреба. Хубавото на тази изработка е, че освен за печене, барбекюто може да се използва и за опушване. Естествено, на същия принцип може да се изгради конструкция с половината или по-малък размер. Основното, което е необходимо са бетонни блокчета, стар метален варел, метална скара, крепежни елементи, шиш и някои др. детайли.

Начин на изработка:

Направи си сам голямо градинско барбекю1
Първо е нужно да съставите ясен план за работа със съответните етапи. Начертайте конструкцията и пресметнете материалите. Металният варел е този, който ще определи общия размер на барбекюто. Той трябва да се разполови по височина и както вече отбелязахме, може да се използва едната половина или двете да се свържат като в показаната идея. В зависимост от размера на бетонните блокчета, трябва да се пресметнат вътрешния и външния размер на огнището. Нужно е да се обмислят всички детайли в конкретната изработка преди старта на работата. Когато сте готови с етапа на планиране, имате нужните материали и започнете работа, трябва да маркирате границите на бъдещата конструкция и да издълбаете в почвата дълбок около 20-25см изкоп с размери равни на вътрешните – за огнището. Желателно е стените на този изкоп да се укрепят, за да се избегнат бъдещи свличания. В конкретния случай, това е направено със стоманена мрежа и пилони. Това ще е горивната яма. Почвата около нея трябва да бъде изравнена и нивелирана. За предпочитане е преди да се започне с реденето на блокчетата да се постави изравнително и стабилизиращо ниво от бетонни плочи. Блокчетата се редят по предварително маркираните размери, около изкопаното и укрепено огнище. При подреждането на първия ред, част от блокчетата от двете страни и задната част на барбекюто се поставят странично, така че отворите им да осигуряват добри нива на входящ в горивната камера въздух. Отделно, могат да се направят капаци, които да закриват тези отвори, вкл. и централния, при нужда от регулиране на горенето. При реденето на втори ред се оставя място за челния отвор, който ще служи за зареждане на барбекюто, а на трети освен челния отвор, може да се остави страничен такъв за монтаж на шиш. В повечето случаи и при повечето стандартни размери бетонни блокчета, три реда са достатъчни.
Направи си сам голямо градинско барбекю2
На този етап е желателно да се помисли за укрепването на скарата и евентуалния шиш. Тук е необходима малко инженерна мисъл и добра подготовка. Трябва да монтирате и укрепите предварително подготвените носещи елементи. Най-лесния начин е на съответното ниво да се използват бетонни блокчета с едностранен отвор, който да е насочен към втрешността на конструкцията. Ако на лицевата и задната стена има по едно такова блокче от лява и дясна страна, през тези отвори може да се постави метален профил или прът, който да дава опора във всеки край на барбекюто. Желателно е скарата да може лесно да се маха, а ако предвиждате използването и на шиш, може да помислите за различен вид механичен или друг метод за въртенето му. Когато сте готови и с този етап, остава само да монтирате капака от варел. Него трябва да подготвите предварително, като обработите при нужда, укрепите, монтирате метална дръжка и панти или друго позволяващо движение по вертикала закрепване в задната част. След като сте готови може да направите различни тестове с огън или директно да се хвърлите в приготвянето на храна на открито.
Направи си сам голямо градинско барбекю3