तपाइँको सजावट छनौट गर्नुहोस्।

यदि तपाईं सामान्य र आकर्षक भन्दा बढि केहि प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने, यी सुझावहरूलाई भित्री शैलीको विभिन्न शैलीहरूको लागि उपयुक्त विचार गर्नुहोस्।

भित्ताको सजावटका लागि केहि कला विचारहरू।