गोरो खेल

किन हिउँ बिस्तारै खस्दछ,
किन तिमी सुनको पछाडि राख्छौ?
किन तपाईं सेतो बच्चाको सपना देख्नुहुन्छ?
तिमीलाई चाँदीको एउटा अंगूठी दिनुहुन्छ?
किनकि यो हिउँ छ ... र हिउँ बनेको छ
विश्व चकित र पनि देखिने बनाउनुहोस्।
हिम किन खिल्यो,
के तपाईले आफ्नो आमाको कपाल धुनुभयो?
किन भाइको आत्मा हिउँ छ,
किन यो स्टीम र आइस रोल छ?
किनकि यो हिउँ छ ... र हिउँ तस्वीर हो
चिमनीमा भँगेरा धानको भातसँगै।

निकोले मिल्चेभ

विंटरएक्सएनयूएमएक्स