वाल स्टिकर वाल स्टिकर

पौंडी पोखरीको साथ आधुनिक घरहरूको चित्र

सुन्दर पोखरी घरहरूको चित्र

यहाँ आधुनिक वास्तुकला र घरको आँगन वा सूचनाको पौंडी पोखरीको साथ घरहरूको तस्वीरहरू छन्! छतमा।

पोखरी आधार हो जुन वरपर बगैंचामा खाली ठाउँ र अन्य बाहिरी कुनाहरू अभिमुख हुन्छन्।

यस तरिकाले, पोखरी केन्द्र र घर मा एक आकर्षण मा परिवर्तन भएको छ।

पूल विचारहरू:पृष्ठ: 1 2

Translate »