वाल स्टिकर वाल स्टिकर

भित्री जोनिंगका लागि तस्वीर र विचारहरू

फोटोहरू भित्री भागमा छाँटकाँट गर्दै

होम जोनिंग विचारहरूको फोटोहरू यहाँ प्रस्तुत छन्।

प्रायः साना घरहरूमा, ठूला घरहरूमा समेत, एउटा कोठा दृश्य रूपमा दुई वा बढी क्षेत्रमा विभाजित गर्नुपर्दछ। कहिलेकाँही डिजाइनरहरूले प्लास्टरबोर्ड वा गिलासको पर्खाल र मोल्डको सहयोगमा यस्तो परिवर्तनको समाधान प्रस्ताव गर्दछ।

भित्री जोनिंगका लागि विचार:पृष्ठ: 1 2 3

Translate »