वाल स्टिकर वाल स्टिकर

भान्छा र भोजन कक्षको साथ बैठक कोठाको चित्रहरू - फर्नीचर विचारहरू

भान्छा र भोजन क्षेत्रको साथ बैठक कोठाको चित्र

यहाँ भान्छा र भोजन कक्षको साथ बैठक कोठाको बिभिन्न डिजाइनका तस्विरहरू छन्।

आन्तरिक डिजाइन र बैठक कोठा फर्नीचरको लागि विचार।

यी डिजाइनहरूको फरक र color्गको अवधारणा र सामग्रीको छनौट छ, तर लक्ष्य एक आरामदायक र व्यावहारिक कोठा हो, नेत्रहीन रूपमा तीन क्षेत्रहरूमा विभाजित हुन्छ - भान्छा, भोजन कक्ष र बैठक कोठा।

बैठक कोठा रसोईघर र भोजन कक्षको साथ:पृष्ठ: 1 2 3

Translate »