पेरगोलाको साथ बगैचामा ल्याउनका लागि हालका विचारहरूसहित, हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी हुन आशा गर्दछौं जसले यस्तो खुला शेड निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन् र ल्याण्डस्केप डिजाइनमा यसको सामञ्जस्यपूर्ण अन्तरबर्निंगको सम्भाव्यतालाई विचार गरिरहेका छन्। र सम्भावना हजारौं छन्, किनकि यस्तो निर्माण दर्जनौं विभिन्न तरिकामा निर्माण गर्न सकिन्छ, एक अतिरिक्त शेड को साथ, घर वा फ्रि-स्ट्यान्डि be, आदि हुनुहोस्। मा चाखलाग्दो पेर्गोला के यो फूल र बोटबिरुवाहरूको ढाँचामा व्यवस्थित गर्नका लागि उत्तम समर्थन हो, जसले यसलाई उचित हरियो गाजेबोमा परिणत गर्न सक्दछ, जब सही बिरुवा प्रजातिहरू छनौट गर्दा। यो, यसको अपेक्षाकृत सजिलो निर्माणको साथ मिलेर यसलाई बगैचाको लागि उत्तम विकल्प बनाउँदछ।