बगैंचाका लागि विचारहरू भएका अघिल्ला प्रकाशनहरूमा हामीले पानीको क्षेत्र बनाउने विभिन्न तरिकाहरू बारम्बार प्रस्तुत गरेका छौं, तर यहाँ फेरि हामी त्यस्तो सामञ्जस्यपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नका लागि केहि राम्रा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। हो, दृष्टिकोण धेरै छन् र कार्यान्वयनका लागि विकल्पहरू फरक फरक हुन सक्दछन्, तर मुख्य विवरणहरू मध्ये एक भनेको पानी शुद्धीकरणको लागि उपयुक्त स्थितिहरू दलदलबाट बच्न हो। निरन्तर परिसंचरण, जलीय बोटबिरुवा वा रसायन समाधानहरूको अंश हुनसक्दछ, तर पर्याप्त र भरपर्दो डिजाइन र डिजाइन विचारहरू प्राकृतिक सहजीवी सम्पूर्णमा रूपान्तरणको लागि, पेशेवर मद्दत वा सल्लाहको उपयोग सिफारिस गरिन्छ। अन्यथा, कृत्रिम पोखरीले कल्पनाको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावनाहरू असीमित छन् - फोहरा, फोहरा, आराममा वा बगिरहेको, नदी ढु stones्गा वा चट्टानहरूले सजावटका साथ, फूल वा अन्य बोटबिरुवाले अविश्वसनीय तरिकाले व्यवस्थित गरिएको, यस्तो बगैंचा क्षेत्र रमाउनेछ। शान्ति।