Стикери за стена Стикери за стена

Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години. Древният град Месамбрия Понтика, наречен през късното средновековие Месамбрия и по-късно Несебър, е населен преди хилядолетия, в края на бронзовата ера. Старият град е разположен на малък полуостров с дължина само 850 m и ширина 350 m, свързан със сушата чрез тесен провлак, дълъг около 400 метра. По средата на провлака се намира старата мелница на града, която не функционира като такава, а е само туристическа атракция. В началото на квартала, в новата част на Несебър, се намира истинската мелница на града, която сега е вградена в хотел.

Несебър е обявен за архитектурен и археологически резерват през 1956 г., а през 1983 г. културните паметници в града са прибавени към списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.