Svært ofte inkluderer landskapsprosjekter ideer for å bygge et dekorativt dam eller annet kunstig dam. Med disse forslagene håper vi å hjelpe deg med å inspirere deg til å skape en slik skjønnhet. Vi har tatt opp i en rekke andre publikasjoner noen ideer и de grunnleggende trinnene for å lage et hagedam, men her vil vi fokusere på det generelle miljøbegrepet, med fokus på planter og blomster. Siden valg av plantearter avhenger av mange faktorer, som jordtype og type, eksponering, solskinn og skyggelegging, rotsystem, temperatur og fuktighet osv., er det ingen universell tilnærming, og hver hage bør betraktes som unik. På den annen side avhenger formen og størrelsen på prydhagedammer av muligheter, areal, ideer og mer, noe som gjør hvert kunstig vannområde forskjellig. Derfor vil vi bare skissere ideer, og implementeringen av dem vil avhenge av våre egne evner og innsats. Det som er bra i dette tilfellet er at et slikt prosjekt kan være lite eller stort, involvere komplekse planleggings- og pumpesystemer og trenger mye ressurser for å lage eller være av typen Gjør det selv, men hvis vellykket, vil det dannes et unikt hagehjørne.0Aksjer