Стикери за стена Стикери за стена

За оформяне на градински лехи и в частност на градински легла с различен почвен състав има редица начини, но използването на пластмасови бутилки е метод, за който не са нужни средства. Пластмасовите опаковки са неизбежна част от бита, но повторната им употреба не е популярна и препоръчвана, поради което те отиват в боклука. Тази идея дава една възможност за рециклираща употреба на пластмасовите бутилки в градината. Напълнени с вода, пясък или почва, пластмасовите бутилки придобиват маса, която чрез вкопаването им в земята ги прави сравнително стабилен ограден елемент за оформяне на лехи и градински легла. Те могат да бъдат просто напълнени, обърнат с гърлото надолу и заровени в почвата или предварително оцветени и композирани с артистичен усет. Характерната форма на дъната на повечето бутилки, позволява допълнителната им декорация и украса като цветчета. Относително малките размери на всяка бутилка пък позволява изграждането на различни форми. Ето и няколко примера за изпълнение: