Да се направи ограда от ненужни пластмасови бутилки или капачки е начинание, което може да бъде прозаично занимание или артистична изява. Всичко се свежда до личния усет, вдъхновение, желание. Свързване посредством тел на цели или изрязани шишета е подход за създаване на преграда, която макар и да няма стабилността на класическия вид оградни съоръжения, може да бъде от полза в множество случаи, а и изграждането ѝ не е свързано с разходи и документи. Изрязването на дъната и вклиняването на бутилките една в друга е за предпочитане и гарантира по-голяма стабилност. Реденето може да бъде хоризонтално или вертикално, както и да се търсят цветови комбинации. Капачките, от своя страна, са доста по-дребни детайли, затова е необходимо значително по-голямо количество, но от друга страна при тях има значително по-голямо цветово многообразие. Те могат да бъдат свързани като бутилките или пък прикрепени към съществуваща конструкция.

Вече сме говорили за Изкуство от използвани пластмасови бутилки или PET-Art, но наличието на голяма палитра от цветове и размери при пластмасовите капачки позволява създаването на своеобразни артистични творби чрез реденето им на принципа на мозайката. Процесът по събирането на нужните материали за подобни композиции, както и тяхното изграждане може да отнеме известно време, но крайния резултат понякога може да смае с красотата си неподготвения за подобна форма на рециклиране човек.

0Shares