Независимо дали в ранна възраст или в тийнейджърски години, детето има свои специфични изисквания към заобикалящата го интериорна среда, които го карат да се чувства спокойно и щастливо. Ролята на родителите при оформлението на детска стая би трябвало да се свежда до улавяне и разбиране на тези детски потребности, които заедно със самото дете да бъдат претворени в завършена концепция за дизайн. Любимите цветове на майката не са тези на бащата, а много често техните, а не детските предпочитания стоят в основата на обзавеждането. Истината е, че в повечето случаи родителите се опитват да „моделират” твърде настойчиво вкусовете на децата си, вместо да бъдат просто помощници при оформянето на индивидуалността.

Когато в ограничена жилищна площ трябва да се отглеждат две или повече деца, нещата стават още по-сложни. Ето защо освен чисто дизайнерските и цветовите решения, трябва да се потърси онази комфортна среда, в която всеки да намира своето кътче на радост.

Тук ще ви представим няколко практични идеи за оптимизиране на пространството в детската стая:Организиране на пространството в детска стая