Оригами е вид артистична изява на човешката природа, представена чрез пресъздаването на различни форми от заобикалящия ни свят посредством сгъването на хартия. Думата „оригами“ (яп. – 折り紙) произлиза от „ори“ означаващо „сгъване, прегъване“ и „ками“ означаващо „хартия“. Поради специфичната в японския език звукова промяна наречена рендаку (яп. 連濁) „ками“ се превръща в „гами“. В съвремието, тази дума се приема за нарицателно за всички форми на творческа изява чрез сгъване на хартия, независимо от техния произход. Подобни техники са се зародили, отделно една от друга, в различни части на света и с различна цел – от декоративна до ритуална, но Япония, чрез нейните традиции в изкуството с хартия, е страната дала най-голям тласък на това артистично занимание. В различните региони е имало различни подходи, включващи срезове, лепене, последващо оцветяване и т.н., но с течение на времето оригами техниките са се стандартизирали до определени видове основни гънки, базови фигурални модели и начини за изработка.

Някои интересни оригами творби:

Origami (5) Origami (1) Origami (3) Origami (2)
Origami (9) Origami (11) Origami (8) Origami (4)
Origami (10) Origami (12) Origami (7) Origami (6)

С помощта на оригами могат да бъдат създадени хартиени модели на изумително много реални или въображаеми неща, но тази специфична форма на изкуство изисква време, търпение, постоянство, внимание към детайла.

В показаните тук два видео урока се представят различни начини за изработка на оригами роза.