Когато предстои озеленяване на градини разположени на места с естествена денивелация, идеите за терасиране са тези, които позволяват постигането на нивелирани площи. Естествено, подобен подход се ползва и за създаване на изкуствени нива, тъй като изграждането на тераси има и друга функционална, а и чисто естетическа страна. Всяко ниво може да се обособи като отделна почвена зона, подходяща за специфични растителни видове. От друга страна, създаването на различни нива може да се интегрира в изграждането на стълби или създаването на изкуствена водна каскада. Независимо дали ще се моделира и изпълни конструктивно с бетонни стени, които ще се облицоват впоследствие или пък чрез използване на традиционния и времеемък метод на постепенно изграждане чрез редене на нивата, озеленяването на градини чрез терасиране, е безспорно красиво и ефектно решение.