Пирин е една от най-красивите и достолепни планини в България. Нейният най-висок връх Вихрен се протяга в опит да докосне небето на 2914 метра. Алпийският характер на релефа прави тази планина не просто обаятелна, а наистина спираща дъха.

Пирин се отличава от останалите планини в България със своите каменисти алпийски върхове. Изкачването им е значително по-трудно в сравнение с върховете на останалите планини у нас, поради наличието на хлъзгави камъни и сипеи.

Едно от най-редките високопланински цветя – еделвайсът, се среща именно в Пирин. Най-разпространен е по Джамджиевите скали под връх Вихрен, но се среща и под Кончето.

Пирин е дом на едно от най-старите дървета у нас – Байкушевата мура. Тя е вид черна мура. Нейната възраст се изчислява на повече от 1300 години, но не може да се определи с точност. Байкушевата мура е най-старото иглолистно дърво у нас и едно от най-старите в целия свят. Височината й е 26 метра, а обиколката на стъблото е с впечатляващите 7,8 метра.

В Пирин живеят много на брой животински видове. Сред дивата природа на красивата планина можете да срещнете диви кози, вълци, сърни, лисици, мечки, орли, соколи…

Пирин е най-старият национален парк в България, обявен официално за такъв през 1962 година. Той е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.