Плетенето на кошове и кошници е един от старите занаяти, който както и повечето други свързани с ръчната изработка на изделия, губи своята значимост в съвременното индустриално общество. Красотата на сплетените клонки обаче не отслабва и в много съвременни домакинства могат да се открият подобни предмети, основно с декоративна функция. Кошничарските умения са в основата на представената идея за градинска декорация. Тя е основана на принципа за изграждане на цветни градински легла, чрез обособяването на самостоятелни градинки в градината.

Начин на изработка:


Плетена градинска кошница за цветя

Определете местоположението, диаметъра и височината на кошницата. Съобразно размерите пресметнете необходимите ви суровини – колове и клони за плета. Почти всеки мек дървесен вид с тънки и дълки клони е подходящ, но някои ще трябва да се накиснат за около денонощие във вода, за да не се пречупват при плетене. Разчертайте кръга, забийте коловете през 20-50см, като се стараете да са с еднаква височина и започнете да преплитате събраните клонки поединично или на групи. Потърсете съвет или помощ при нужда. Излишните краища отрежете с лозарска ножица. Когато завършите, покрийте вътрешните стени с найлон, напълнете с почва, засейте цветя и се наслаждавайте на новата си градинска декорация.

Плетена градинска кошница