Плетенето с тръбички от вестници, както вече сме споменавали, е едно забавно и красиво артистично предизвикателство. Изработката на панери и кошове, позволява чрез рециклирането на стара преса, да се получават интересни и уникални съдове за дома. Един от основните, а в някои случаи най-трудните етапи е началото. Сплитането на дъното на съда е предизвикателство, което може лесно да се избегне чрез използването на твърд шаблон, както в идеята за Великденска кошничка от хартия. Съществуват обаче и други подходи за сплитане на основата, които доближават това артистично занимание до кошничарския занаят. Тук ще ви покажем два сравнително лесни варианта за начало.
Естествено, преди да започнете е желателно да се подготвите, чрез изработката на хартиените тръбички, с които се плете. Необходими са ви стари вестници или списания, шиш или кука около която да се завиват и лепило за фиксиране. Детайлно описание на процеса може да откриете в идеята за Изработка на кошница от хартия.

Плетене с вестници - изработка на панери и кошове
Сплитането на дъно за кръгъл съд се постига чрез кръстосване на групи хартиени тръбички по посочения (като звезда) начин, които се стабилизират чрез оплетка от кръстосваща се двойка напречни, завивани спираловидно. След два пълни кръга на спиралата, групираните кръстосани тръбички се разделят лъчеобразно и плетенето в кръг продължава до постигане на нужния диаметър.

При овалните форми най-лесния подход е чрез подреждането на една водеща група от шест или повече хартиени тръбички и фиксирането на приблизително същия брой, но разделени на двойки и разположени напречно на основната част. Стабилизирането отново е чрез кръгово завиване и преплитане и постепенното лъчеобразно разгрупиране на кръстосаните тръбички. И в двата случая е необходим твърд съд, който да придаде форма и стабилност на оплетките. След изработка, тези ръкоделия обикновено се оцветяват и лакират преди да започнат да красят дома.

Плетене с вестници - изработка на панери и кошове

3Shares