බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

පිහිනුම් තටාකයක් සහිත නවීන නිවාසවල පින්තූර

ලස්සන තටාක නිවාසවල පින්තූර

නවීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහිත නිවාසවල පින්තූර සහ මිදුලේ පිහිනුම් තටාකයක් හෝ දැන්වීමක් මෙන්න! ටෙරස් එකේ.

මෙම තටාකය යනු උද්‍යානයේ අවකාශය නිරවුල් කර ඇති අතර අනෙක් පිටත කොන් දිශානත වේ.

මේ ආකාරයෙන් තටාකය නිවසේ කේන්ද්‍රයක් හා ආකර්ශනීය බලවේගයක් බවට පරිවර්තනය වේ.

සංචිත අදහස්:පිටු: 1 2

Translate »