බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්

සම්භාව්ය විලාසිතාවේ මුළුතැන්ගෙයි ඡායාරූප

සම්භාව්ය මුළුතැන්ගෙයි ඡායාරූප

මෙන්න සම්භාව්ය සම්භාව්ය විලාසිතාවේ මුළුතැන්ගෙයි අදහස් කිහිපයක්.

මෙම වර්ගයේ මුළුතැන්ගෙයෙහි ලක්ෂණය වන්නේ සැරසිලිවල ස්වාභාවික දැව හා සම්භාව්‍ය ආභරණවල ශිල්පීය හැකියාවන්ය, නමුත් මෙය සැමවිටම අවශ්‍ය නොවේ.

සම්භාව්‍ය ආහාර අනුකරණය කිරීම සඳහා, බොහෝ විට ද්‍රව්‍යය සමකාලීන වන අතර පෙනුම පමණක් එම ශෛලියට සමාන වේ. මොනවා වුනත්, වැදගත් දෙය නම් තේරීමක් තිබීමයි.

ක්ලැසික් විලාසිතාවේ මුළුතැන්ගෙයි අදහස්:පිටු: 1 2

Translate »