බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්
ප්‍රති Results ල: ඇනූ වට්ටෝරුව

  ටාටාර් පයි (බෙලියාෂි) - අලංකාරය සහ රසය

  "බෙල්යාෂි" හෝ "පෙරෙමියාචිකි" ලෙසද හැඳින්වෙන මස් පුලුන් සහිත ටාටාර් පයි

  පුලුන් සමග ඇනූ කිඹුලා

  රුසියාවේ, කුකීස් time ත අතීතයේ සිටම පුලුන් සමඟ සකස් කර ඇත

  මස් සහ චීස් සමග ඉරිඟු ටොර්ටිල්ලා

  බේක් කළ භාණ්ඩ විවිධ සංයුතියෙන් සෑදිය හැකිය

  ඉක්මන්, පහසු, රසවත් හැම් සහ චීස් බනිස්

  සමහර විට අපට මේසය වෙත උණුසුම් පුදුමයක් ගෙන ඒමට අවශ්යය


  Translate »