බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්
ප්‍රති Results ල: කලාත්මක ආහාර

  පිරවූ බිත්තර සහිත මස් බෝල්

  පිරවූ බිත්තර පොදු ආහාර රුචියකි, නමුත් ඒවා භාවිතා කරන්න

  රසවත් ක්‍රවුන් පීසා

  දැන් අපි ඔබව රින්ග් පීසා විකල්පයට හඳුන්වා දී ඇත

  මල් පිපෙන ළූණු මල

  අලංකාරය සහ කලාත්මකභාවය යනු ඔබට හැකි වචන දෙකයි

  පීසා කටගැස්ම සඳහා පහසු අදහසක්

  පීසා විලාසිතාවක් කිරීමට ක්‍රම ගණනාවක් ඇති අතර අපි එසේ වෙමු

  ඉක්මන්, පහසු හා රසවත්, හෘද හැඩැති පුදුමයකි

  මෙය සකස් කිරීම සඳහා ඉතා පහසු හා ඉක්මන් වට්ටෝරුවකි

  කැටයම්

  කැටයම් කිරීම හෝ ආහාර අලංකාර කිරීමේ කලාව

  කැටයම් (වක්රය; අග. වක්රය) යනු

  තක්කාලි කොමඩු කලාත්මක සැරසිලි

  තක්කාලි පිළියෙල කිරීමේ කලාත්මක ක්‍රමයක් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නෙමු

  පිරවූ පයි

  අපි ඔබට කලාත්මක හා රසවත් ආහාර පිසීමේ විකල්පයක් ලබා දෙන්නෙමු


  Translate »