බිත්ති ස්ටිකර් බිත්ති ස්ටිකර්
ප්‍රති Results ල: වැලන්ටයින් දිනය වෙනුවෙන් පුදුමයි

  කැන්ඩි මල් කළඹක් සමඟ ආදරණීයයෙකු පුදුම කරන්න

  ඔබේ ආදරණීයයා පුදුමයට පත් කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙහිදී අපි ඔබට ලස්සන අදහසක් ඉදිරිපත් කරමු

  ඉක්මන්, පහසු හා රසවත්, හෘද හැඩැති පුදුමයකි

  මෙය සකස් කිරීම සඳහා ඉතා පහසු හා ඉක්මන් වට්ටෝරුවකි

  රසවත් වැලන්ටයින් දින කේක්

  මෙය රසවත් කේක් හැඩැති අදහසක්


  Translate »