සෑම නිවසකම විසිත්ත කාමරය වඩාත්ම ජනාකීර්ණ කාමරයයි. නිවසේ හදවත, අප බෑමට, කතා කිරීමට හා විනෝද වීමට ස්ථානය මෙයයි. සාමය සහ සුවපහසුව සහතික කිරීම සඳහා අපි නිවසේ මෙම කොටස අලංකාර කරන ආකාරය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, විශේෂ ists යින්ගේ සහාය ලබා ගත හැකි විසඳුම්වල සියුම් කරුණු රාශියක් ඇත. වැදගත්ම දෙය නම් අපගේම දර්ශනවල මූලික නීති රීති දැමීමට හැකිවීමයි. ඊට අමතරව, විශාල වෙනස්කම් නොමැතිව අපගේ විසිත්ත කාමරයේ පෙනුම වෙනස් කළ හැකි ක්‍රම සහ ක්‍රම තිබේ. කෙසේ වෙතත්, අප කරුණු දෙකක් අමතක නොකළ යුතුය: ගෘහ භාණ්ඩ, පහසුව සහ සුවපහසුව සඳහා, සැරසිලි ලෙස සේවය කරන අතර, වර්ණ යනු අපගේ තාවකාලික හැඟීම ප්‍රකාශ කිරීමක් වන අතර, අප නොදැන සිටියද, විසිත්ත කාමරයේ මනෝභාවය සඳහා අනාගත සාධකයකි.