වර්තමාන අභ්‍යන්තර මෝස්තර අදහස් සමඟ, බොහෝ දෙනෙක් සුඛෝපභෝගී නිවසක් ලෙස හඳුන්වන විවිධ දර්ශන අපි ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. අභ්‍යන්තරය සුඛෝපභෝගී යැයි අර්ථ දක්වන්නේ කුමක්ද? මුදල් සහ ඒවායේ දෘශ්‍යමාන හෝ අඩු ස්පර්ශ්‍ය පැවැත්ම ඉතා වැදගත් වුවද මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර බහුකාර්ය වේ. පළමුවෙන්ම, සමහර විට, අපි ප්‍රදේශය සහ පරිමාව තැබිය යුතුය, මන්ද පෙරනිමියෙන් අවමත්වය සහ සුඛෝපභෝගීත්වය අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන්, අවකාශයේ මෙන්ම ශෛලිය අනුව ය. සුඛෝපභෝගීත්වය යනු විවිධ සංයෝජනයන් සඳහා ඉඩකඩ ඇති උස හා ප්‍රමාණ තිබීමයි. විදේශීය රෙදිපිළි හා ද්‍රව්‍ය, පොහොසත් ආභරණ සහ කලා කෘති සියල්ලම එවැනි අභ්‍යන්තර මෝස්තරවල ස්ථානයක් සොයා ගන්නා අතර, යහපැවැත්ම පිළිබඳ විචිත්‍රවත් හා විවෘත නිරූපණය සමහර විට සමබරතාවයේ හා සමගියෙහි සීමාව ස්පර්ශ කරයි.


සැරසිලි අදහස් සමඟ බිත්ති සහ ගෘහ භාණ්ඩ ස්ටිකර්.