මෙය කලාත්මක ස්වරූපයෙන් සහ සැරසිලි වලින් වට්ටෝරුව සෑදීමට ඉතා පහසු හා ඉක්මන් ය. එය ආදරණීයයෙකුගේ පුදුමයට, විශේෂයෙන් නිවාඩුවක් සඳහා සුදුසු ය. Основното е формата на сърце, която може да закупите готова – силиконови форми „Сърце“ за кекс се предлагат от много търговци или да моделирате от няколко пласта алуминиево фолио. Съветваме ви да закупите готова, защото тя ще ви е от полза и за редица други интересни ястия, но ако сте решили сами да си я направите, първо изрежетe картонен шаблон, около който направете купа-сърце от няколко пласта дебело фолио. Омазнете добре преди работа. Необходими са ви само 500 гр. готово многолистно тесто, плънка по желание и вкус на човека, когото ще изненадате (в конкретния случай са сирена с магданоз, чесън и подправки) и едно яйце, разбито с 1 с.л. вода, за намазване. Ако предвиждате плънка, която изисква по-продължителна термична обработка, я съобразете с времето (около 25-30мин.) за печене и ако е необходимо я подгответе.
අතිරික්තය කපා හදවත හැඩගස්වන්න. පිරවුම තබා ඇනූ දාරවලින් ඔතා. පෙන්වා ඇති පරිදි ඉහළින් අලංකාර ගැටයක් සාදන්න, මෙන්ම වර්ණ රූප (තීරු බවට පෙරළා සර්පිලාකාර හෝ හැඩ හැඩ කපා). බිත්තර මිශ්‍රණය සමඟ පැතිරී රන්වන් පැහැ වන තෙක් අංශක 180 ක උඳුනක පිළිස්සීම.