අංගනය සහ වත්ත සඳහා සිත්ගන්නාසුලු අදහස් හතරක්.

මෙන්න ඔබට වර්ණවත් පපුව, කුඩා පොකුණක්, අලංකාර ළිඳක් හෝ උද්‍යානයේ බාබකියු වලින් අලංකාර කොන් සාදා ගත හැකි ආකාරය.

"ගෙවතු වගාව එතරම් පහසු නැත. එයට බොහෝ ඉවසීම හා ආශාව අවශ්‍ය වේ. නමුත් ඔබ ඒවා අයිති නම්, ඔබට සමාන ප්‍රති results ල පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වනු ඇත, ඊටත් වඩා හොඳ ප්‍රති, ල ලැබෙනු ඇත, නමුත් ඔබ පූර්ණ කැපවීමකින් යුතුව කටයුතු කළ යුතු අතර කාලය හා ශ්‍රමය ඉතිරි නොකරන්න. ”

ඡායාරූප අනුග්‍රහය: මරියානා වාසිලිව්නා, ක්සෙනියා ඇන්ඩ්‍රිව්නා
උද්යාන අදහස් - සැරසිලි සහ සැරසිලි