සරත්-ආනුභාව ලත් අලංකරණ අදහස්. සරත් සෘතුවේ කොළ සහ ඉටිපන්දම් සහිත මේසයක් පිළියෙල කිරීම සඳහා සිත්ගන්නාසුලු යෝජනා. පලතුරු, ඉරිඟු, ලා දුඹුරු, ඇට වර්ග, වට්ටක්කා සමග සැරසිලි. පසුගිය ගිම්හානයේදී ප්‍රේමය, උණුසුම සහ නොස්ටැල්ජියා ප්‍රදර්ශනය. ආමන්ඩ් සහ සූරියකාන්ත වල හුස්මක්. සැනසිල්ලේ සහ එකමුතුකමේ ප්‍රභවයකි. උණුසුම් වර්ණ හා මෘදු ආලෝකය මෘදු ලෙස මිශ්‍ර කිරීම.