Halloween izororo rinocherechedzwa musi waGumiguru 31 kunyanya munyika dzinotaura Chirungu muUK, Ireland, Canada uye US. Iyo inotangira kubva kuzororo revaCelt revaSamhain neCatholic All Saints 'Day.

Mutsika yezororo, zvipfeko zvinotyisa zvinopfekwa, makomba emagetsi anogadzirwa uye vavakidzani vanotenderedza vachitenderera, vachipa maswiti uye maswiti kuvana vadiki kuti vasave "chinangwa" chemitambo yavo.

VaCelt vekare vakapemberera Gore ravo Nyowani - Samhain (Samhain) pakupera kwaGumiguru, pavakakohwa gohwo ravo rekupedzisira. Vakatenda kuti nehusiku hweGore Nyowani, muganho pakati pevakafa nevapenyu wakavhurwa, uye mimvuri yeavo vakafa mugore rapfuura yakanga yashanyira pasi ichitsvaga zvipenyu kuti vagaremo.

Kuti vazvidzivirire kubva pamumvuri, vanhu vakadzima moto mukubuda uye vakaedza kutaridzika sezvisingaite - vakapfeka matehwe emhuka nemisoro, vachitarisira kutyisa magonyeti.

Iwo midzimu yakasiiwa nechikafu chekudyisa uye kwete yekusimbirira kupinda mumba mavo. Uye vagari pachavo vakaungana vakatenderedza moto, uyo wakadzimirwa nevapristi veDruid. Aya maungana aifungidzira nezve nguva yechando uye mhuka dzaakabayira. Pakupera kwekusangana, munhu wese akatora marasha kubva kumoto uye ndokuwaridza nayo.

MuChirungu, zita rehoridhe rinonzwika Zuva reSanta rese kana Hallowmas kana All Hallows. Vanhu vakaramba vachipemberera zuva iri paZuva reVasande vese, vakabatidza moto uye vakapemberera Samhain uye zuva raPomona (mwari wemiti nemichero). MuChirungu chenguva yakapfuura, yainzi izororo All Hallows 'Eve kana kupfupiswa Halloween (Halloween) sekudanwa kwayinoitwa muUSA kusvika nhasi.


Iyo mwenje yeungu inodaidzwa kuti Mwenje Jack. Akatumidzwa zita rakadhakwa reIrish rakakwanisa kuburitsa dhiabhori katatu. Mushure megadziriro yavo yekupedzisira yekurarama hupenyu hune rugare kune mamwe makore gumi, Jack akafa nekukurumidza. Sezvo aive mutadzi, aisakwanisa kuenda kuDenga, uye nekuda kwekubata kwake naDhiabhori haana kukwanisa kuenda kugehena. Ari pamusuwo, dhiabhori akamupa marasha kubva kugehena, akaiswa naJack mune yakavezwa dhirowa, akabva atenderera achitenderera nyika achitarisira Kutonga kwekupedzisira. Kana iyo zororo yakaenda kuAmerica, turnips yakatsiviwa naJack O'Lantern dzungu.

Halloween inamato yechihedheni uye haina chekuita neVose Vasande Zuva, iro iro Chechi yeOrthodox inopemberera paSvondo yekutanga mushure mePentekosti.

Vamwe vanoita fananidzo neBulgaria chechi yechihedheni yekuseka. Izvi zvingangodaro zvisiri izvo, sezvo Halloween chipfeko chemasking itsika yakajairika iyo yakakurumbira muUnited States chete mumakore e30 yezana 20 yezana, nepo maKukitori echitendero chenguva yepamberi pechiKristu chiBulgaria.

Uye mushure mekufungidzira iyo iyo Halloween uye kupemberera, tinopa mamwe "anotyisa" ekushongedza mazano: