„…И валят, валят снежинки
цели дни, недели-
падат сякаш перушинки,
мекички и бели.“

Елисавета Багряна


Зимна вечер 2