„Той не бе от тези там,
тежки и дебели,
дето стапят се едвам
след недели цели,
сняг, но лекичък такъв,
пудра – сякаш – суха,
колкото едничко „Пъф!“
в миг да го издуха…“
беше чист и беше бял,
весел и омаен,
но валял-недовалял,
временен, нетраен,
Валери Петров


Първи сняг