Изграждането на самостоятелни почвени оазиси в двора, както вече описахме в идеята за “Градинка в градината”, може да има редица предимства от практическо и артистично естество. Предложението тук е един вид надграждане на идеята чрез използване на спирала (гръцки -σπειρα – “извивка”, латински – spira – “извивка”, “пръстен”) – един от най-древните символи за кръговрата на живота, откриван в различни места по цялата планета. Когато тази крива се оформи като височинно разгъната леха, тя дава редица предимства при засяването ѝ с цветя и билки. В зависимост от ориентацията, изпълнението на такъв тип градинка може да предложи едновременно изложени на директна слънчева светлина части и такива със сенчесто разположение, както и северни и южни позиции. Може, също така, да бъде разделена на секции с вертикални делители, а всяка секция да има различна почва в зависимост от предвидените за засаждане растения. Тази декорация може да бъде изградена на различни терени, включително и скала.
Спираловидна билкова градинка

Начин на изработка:

Изберете площадката за изграждане. Маркирайте центъра и радиуса на запълване, подложете изолационен слой или насипете дренажен пласт (в случая е вкопана и мини водна декорация от стара кофа) и разчертайте формата. Започнете изграждането на подпорни стени по тази крива, като положите избрани материали (камъни, тухли или др.) по цялата дължина на спиралата на едно ниво. След това насипете от избраната почва. Най-подходящо е да положите обогатен почвен пласт само в най-външната (най-ниската) част на бъдещата конструкция, а вътрешните да запълните с баласт. Друг подход е да изградите цялата крива с баластов пълнеж, а накрая да положите обогатен почвен слой. Положете следващ пласт от нивото на спиралата от избрана (по-вътрешна) точка и продължете по същия начин до постигане на най-високото ниво. Ако изграждате спираловидната форма с дървени колове или оградна мрежа (по показания по-горе начин), то трябва да завършите и укрепите цялата извивка и във височина преди полагането на пълнежа. Засадете избраните растителни видове и се грижете за вашата нова градинска декорация.

Спираловидна билкова градинка