Me këto propozime për dizajn të brendshëm, ne përsëri do të prekim temën e murit të TV. Sepse në shumicën e shtëpive moderne, TV është thelbësor për hartimin e hapësirës së jetesës, dhe shumë shpesh kjo njësi është e montuar drejtpërdrejt në mur, baza mbi të cilën do të vendoset mund të organizohet në një mënyrë jo standarde dhe unike. Pavarësisht nëse muri është i dizajnuar në mënyrë strukturore ose thjesht dekorativ, ai gjithmonë mund të ndërthuret me konceptin e përgjithshëm të brendshëm, me teknologji moderne ndërtimi që mundësojnë arritjen e një larmi formash, kombinimesh të materialeve dhe materialeve, përfundimin e ngjyrave në mijëra mënyra. Prandaj, ne nuk do të japim këshilla, por do të paraqesim vetëm disa ide që mund të frymëzohen.Idetë e Dekoratës Me Ngjitës të murit dhe mobiljeve.