Anya Gyoreva

..........
Fotografitë e zgjedhura të pjesëmarrësve në Konkursin e Fotot e mia Krenare.
Ide për shtëpi dhe kopsht.