Bërja e zjarrit në tokë duke përdorur tulla është një detyrë relativisht e lehtë që nuk kërkon para dhe është në të njëjtën kohë mjaft praktike. Ndërtimi i një qoshe të tillë për mbajtjen e zjarrit të hapur ka aspektin e vet të kuzhinës dhe romantikut. Kuzhina sepse dhjetëra enët mund të gatuhen në hambarët e zjarrit, dhe romantike, sepse edhe një mbledhje e rregullt në mbrëmje e pijeve nga zjarri sjell një kënaqësi harmonike. Kjo qasje është ndoshta më e vjetra që përdoret nga njerëzit për të krijuar vatër jashtë, sepse nuk mbështetet në ndërtimin e strukturave, por thjesht një punë të vogël manuale për të gërmuar një vrimë në tokë dhe për të përdorur materiale natyrore. Në të njëjtën kohë, zjarri mbrohet nga gezimet e erës dhe gjithçka tjetër mbrohet nga zjarri.

Mënyra e bërjes:


Ekzistojnë qasje të ndryshme për ndërtimin, rregullimin dhe dekorimin e një këndi të ngjashëm të jashtëm, por hapat themelorë janë identikë - zgjedhja e zonës, vizatimi i madhësisë, vendosja e thellësisë, gërmimet, rreshtimi. Shtë e dëshirueshme që fundi i vatër të jetë i mbuluar me guralecë dhe tulla ose argjilë të zgjeruar. Në këtë mënyrë, përveç mbajtjes më të gjatë të temperaturës, do të formohet edhe një shtresë kullimi. Të gjitha këto, si dhe një numër detajesh të tjera, janë të dëshirueshme për t'u menduar dhe sistemuar në një mënyrë të qartë përpara se të fillojë puna. Pas ndërtimit të vatër, rekomandohet fuqimisht të sigurohet një perimetër i dytë mbrojtës për të dhënë siguri shtesë nga thëngjijtë dhe shkëndijat e mundshme. Prekjet e mbarimit, si dhe materialet e përdorura, mund të jenë shumë të ndryshme, dhe të gjithë duhet të investojnë një sens dhe qasje personale kur i krijojnë ato.