Desi Ivanova

..........
Fotografitë e zgjedhura të pjesëmarrësve nga konkursi i fotove "Krenaria ime".
Ide për shtëpi dhe kopsht.