Sa më shumë hapësirë ​​të ketë dhoma e gatimit, aq më shumë liri ka në formimin e ideve për krijimin e një dizajni të brendshëm që plotëson kërkesat e pronarëve të shtëpisë. Kuzhinat e mëdha në formë D janë një nga zgjidhjet e duhura për këtë. Ndërsa dimensionet lejojnë, dhe tabelat e punës lëvizin përgjatë mureve pingul dhe ka hapësirë ​​të lirë në mes, ka shumë mundësi. Mund të ketë një tryezë ngrënie ose një worktop të ishullit, ose thjesht hapësirë ​​e mbetur. Në kuzhina të tilla ka hapësirë ​​të mjaftueshme për gjithçka, por për disa host nuk është e mjaftueshme. Prandaj, një shuplakë ose një rresht tjetër i kabineteve gjithmonë mund të instalohet. Stili dhe ngjyra mund të eksperimentohen me guxim, por nuk duhet të harroni hapësirat themelore - hapësirat e mëdha janë gjithashtu të kushtueshme, kështu që çdo koncept i dizajnit të brendshëm duhet të konsiderohet me kujdes dhe i detajuar.


Ide për Dekorimin e Brendshëm Me Ngjitës të murit dhe mobiljeve.