Modelet moderne të brendshme të barokut janë një referencë për lulëzimin në Evropë nga fillimi i 17 deri në mesin e shkëlqimit të shekullit 18, ekstravaganca dhe zbukurime të pasura, të rënda në manifestimet e ndryshme të natyrës artistike njerëzore. Transformimi modern i këtij shkëlqimi gjen zbatimin e tij në shumë shtëpi duke përdorur kontrastin, lëvizjen, detajet, ngjyrën e thellë, madhështinë dhe surprizën për të arritur një ndjenjë frike. Refuzuar nga një dhe pranuar me zemër nga të tjerët, stili barok provokon një larmi ndjenjash dhe komentesh, dhe shpesh tejet kontradiktore, por si çdo formë tjetër e shprehjes së natyrës sonë, ajo duhet të dihet para pranimit ose refuzimit. Prandaj, këtu do të ofrojmë disa ide për një dizajn të tillë të brendshëm.Ide për Dekorimin e Brendshëm Me Ngjitës të murit dhe mobiljeve.