Në këtë post, ne do të shikojmë disa mundësi për ndërtimin e mureve të ndarjes së qelqit. Në përgjithësi, ndarësit e qelqit përdoren gjerësisht në hartimin e hapësirave të zyrave dhe shumë më rrallë në shtëpitë private, por secila rregull ka përjashtimet e saj. Pronë specifike e qelqit për të transmetuar dritën është një përcaktues kryesor i përdorimit të tij në hapësirat e shtëpisë, sepse karakteristika e tij e bën atë një kufizues që nuk mbyll vëllimin. Nga ana tjetër, falë mekanizmave të ndryshëm të rrëshqitjes, rrotullimit dhe / ose hapjes, muret ose dyert e ekranit të luajtshëm mund të bëhen prej qelqi, duke u ndarë kur është e nevojshme dhe duke tërhequr sipas nevojës. Mundësitë për dekorimin dekorativ, megjithatë, krijojnë parakushte për çdo parashikim artistik. Nëse është e shtypur, xhami me njolla, gdhendje ose teknikë tjetër, sipërfaqja transparente mund të fitojë frymën dhe dendësinë e një vepre të vërtetë arti.Idetë e dekorimit të brendshëm me Xhami me njolla të autorit.

Ide për Dekorimin e Brendshëm Me Ngjitës të murit dhe mobiljeve.