De aktuella idéerna och tipsen för det lilla köket fokuserar på att bemästra området på balkongen som ett sätt att bilda ett gemensamt användbart utrymme. Många har insett sådana idéer, och många andra har övervägt dem, men inte alla börjar med det väsentliga, och det är konstruktionen. Per definition utfärdas balkongen utanför byggnadens huvudstruktur och det är det som bör beaktas när man formulerar idéer för dess extra belastning. Om balkongen ligger på en stödjande del av huvudkonstruktionen, dvs. det betraktas som en terrass och att öka dess massa är vanligtvis inte ett problem, så om det är en klassisk form av utskjutande plats är konstruktionsmöjligheterna inte obegränsade. Därför rekommenderas starkt ett konstruktivt yttrande innan du börjar implementera något liknande. Själva implementeringen är också förknippad med vissa olägenheter och det kan vara nödvändigt att ändra vägarna för olika installationer - från el och VVS till uppvärmning. I sådana situationer är utformningen av köksutrymmet avgörande för medföljande aktiviteter och kostnader. Isoleringen bör inte heller underskattas, eftersom balkonger vanligtvis är externa och deras värmeisolering inte tillhandahålls. Använd om möjligt utrymmet bredvid ytterväggen på balkongen för skåp - så förutom isolering kommer det att vara en annan luftbuffert. Om balkongens yta är för liten kan den användas genom att endast stängas som ett användbart bostadsutrymme. När till exempel hemmets huvudvägg, efter att ha isolerat och inglasat balkongen, verkar vara invändig, kan den lätt förvandlas till en bänkskiva eller bardisk. Dess dekoration med konstgjord sten, tegelstenar etc. kan också göra den till ett intressant inredningselement. Kort sagt: varje konstnärlig, kreativ idé i denna riktning kan få sitt liv, men förberedelser och bra planering kommer att förhindra misstag.Inredning Idéer Med Vägg och möbler klistermärken.

0aktier