De designidéer som presenteras här för ett vardagsrum med kök i ett gemensamt rum som mäter mellan rutorna 20 och 30 är underkastade samma principer och regler som i alla utrymmen med liknande funktionalitet. De viktigaste målen som ska uppnås är effektiv användning av volymer, rationell placering av zonerna och en imponerande, unik och minnesvärd vision. Ett personligt kreativt fotavtryck kan placeras i det övergripande konceptet eller i individuella detaljer, kombinerat i en enda harmonisk bild. De specifika mönster som visas i denna publikation fokuserar på färgens enhet i de två zonerna och kopplar dem till en gemensam inre miljö. För vissa idéer söks kontrast som en princip för design, men det är inte i motsats till köket och vardagsrummet, utan snarare ett vanligt tonval. På platser tjänar den också till att lyfta fram en specifik del av lokalerna eller möblerna, men det är en slags betoning på olika kontaktpunkter.Inredning Idéer Med Vägg och möbler klistermärken.