Det finns olika sätt att planera och bygga trädgårdsdammar och vi har redan presenterat några av dessa idéer - trädgårdssjöar och pooler. Det som beskrivs i följande rader är emellertid intressant med tanke på det faktum att med materialen till hands kan byggas flera olika i storlek och oberoende av varandra pooler, men kopplas samman i en gemensam yttre grupp. Tillverkningstekniken är analog med den som föreslås här "Dekorativ damm", men fungerar med minst tre olika däckdiametrar (t.ex. en traktor och två bil eller liknande kombinationer). Terrängförberedelserna, däckklippning, nylonisolering, arrangemang och förstärkning är identiska med de redan beskrivna stegen, men närvaron av flera storlekar möjliggör betydande frihet och konstnärskap i rumslig planering och genomförande. Du kan enkelt skapa olika vattennivåer med enskilda växtarter och dekorera omgivningen i en mer komplex sammansättning.Dekorativa sjöar i trädgården

9aktier