Att göra en grill från en gammal fälg av en bil kan vara snabbt och enkelt, eller en mer komplicerad och tidskrävande uppgift. Eftersom bilhjul har den nödvändiga tjockleken och styrkan för att ackumulera höga temperaturer utan att bränna, är deras enklaste användning som härd att lägga dem på en stabil bas eller begrava dem i jorden och antända en eld i dem. Lite mer sofistikerade är att svetsa en fot eller annan stödstruktur, eller förena (igen genom att svetsa) två hjul. Förutom dess rent fysiska prestanda skapas också komplexitet genom att tillhandahålla en solid botten eller öppning för laddning och luftflöde.Gör dig en grill från en gammal bilkant

Mycket mer tid, ansträngning och fantasi tar härden. Principen är densamma som i konstruktion av en steneld på gården, men i detta fall fungerar bilfälgen som förbränningskammare. Det placeras i mitten på en stabil bas, och en ring av eldfasta tegelstenar eller stenar bildas runt den. En isolerande luftring lämnas mellan metallen och stenen, samt en öppning för reglering av luftflödet. Den är täckt med plattor och står, om så önskas, för spett. Dekoration är en fråga om individuell inställning och vision.

Gör dig en grill från en gammal bilkant