Naturliga material är ett mycket bra alternativ för att göra olika dekorationer på gården och att göra en trädgårdsmosaik med flodstenar är en stor möjlighet för detta. En sådan mosaik används främst för den konstnärliga utformningen av gränder och stigar, men den kan användas i ett antal andra idéer för det yttre rymden. Eftersom flodstenar kan variera i mycket stora intervall, till exempel färger, form och storlek, om du lyckas få mer blir möjligheterna till kreativt uttryck obegränsade.

En möjlig metod är att förbilda mosaikplattor med en bestämd cirkulär, fyrkantig, diamant, rektangulär, polygonal eller annan form. För detta ändamål behövs en form för att anordna sammansättningen av småsten och lödning med konstruktionsblandningen, och efter åtdragning för att ordna på en förberedd plats i trädgården. På detta sätt kan bättre planering uppnås och implementeringen delas upp i små steg och enklare, och ytterligare element och material kommer att läggas till kompositionerna.

En annan metod för att förverkliga en sådan idé är genom att utforma hela arrangemangsområdet och den gradvisa konstruktionen av mosaiken. Detta möjliggör användning av stora stenfragment och ger mer frihet för kreativitet, och användningen av hårdlödningsblandningar kan undvikas om klippningen på den påtagna och förberedda basen är väl utförd.