Med aktuella idéer för landskapsarkitektur på gården, inklusive planering och konstruktion av trädgårdsstigar av sten, kommer vi att ge flera olika syn på användningen av naturliga eller bearbetade stenbitar i bildandet av perfekta kompositioner. När man utvecklar landskapsdesign är det bra att tillhandahålla linjer för förflyttning av människor mitt i blommor och annan trädgårdsvegetation, dekorationer och arrangerade hörn, lusthus, dammar etc., vilka linjer skapar ordning och förhindrar kaotisk passage. Användningen av sten för att skapa sådana gränder är en av de vanligaste metoderna - å ena sidan på grund av den estetiska kopplingen mellan bergstyckena och miljön och å andra sidan på grund av deras naturliga hårdhet och hållbarhet. Det enklaste tillvägagångssättet är arrangemanget av stenplattor längs hela vägens längd som förbinder start- och slutpunkten på gården, men möjligheten att ytterligare bearbeta och skapa rätt stenformer ger mycket bredare gränser för kreativt uttryck i design och arrangemang. av denna del av trädgårdsdekorationerna och funktionella element.

0aktier