Förverkligandet av alla idéer för att planera utrymmet runt huset kräver mer personligt engagemang och tid än pengar eller juridiskt nödvändiga dokument och förfaranden, eller med andra ord: Om skapandet av hemmet och dess inredning måste strikt följa en viss budget och reglerade byggkoder, krävs mer önskan, inspiration och flit för att skapa en vacker yttre miljö. Naturligtvis kan urvalet av växtarter, deras kombination, odling och underhåll, tillsammans med mark, klimat och andra detaljer, tillsammans med trädgårdsanläggningen vara en stor utmaning som kräver professionellt stöd, men om vi kan ta itu med det, runt huset kommer vi att få en levande bild och själv reproducerande skönhet.

 

0aktier