I flera tidigare artiklar visade vi dig olika sätt att bygga en sjö i din trädgård och trädgård själv: "Dekorativ sjö", "Trädgårdsdamm". Här kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt formen, dekorationen, sängar och gränder runt sjöarna. Hur du kan förvandla det till ett privat trädgårdsområde och ordna med lämpliga dekorationer. Här är några idéer för att utforma ett damm:Garden Lake Design Ideas

9aktier