I ett antal inredningsämnen har vi upprepade gånger berört olika idéer för användning av gips, men här kommer vi att fokusera på några imponerande figurkompositioner som visar sambandet mellan modern teknik och kopplingen mellan konst och konstruktion. Vid standardmetoder används gipsskiva som ett material för att uppnå perfekt släta ytor snabbt, enkelt och kvalitativt, men vissa av dess egenskaper tillåter konstruktion av flerskiktskompositioner. Ofta används dessa alternativ endast i utformningen av tak eller delar av väggarna, men som nämns i publikationerna för vaulting, valv och halvbågar, detta kan vara en anslutningsmetod från vägg till tak i flera dimensioner. Förutom de dekorativa, är rent praktiska dimensioner heller inte att begränsas, eftersom de kan utformas på detta sätt dekorativa innerväggar, interiör nischer och många andra användbara volymer och ytor. Möjligheterna för foder med olika material samt integration av ljuselement är ett annat sätt att uppnå otroligt vackra mönster.Inredning Idéer Med Vägg och möbler klistermärken.

5aktier